Per 1 maart werkt collega Gijs Lemmers officieel als wetenschappelijk onderzoeker bij het Radboudumc, in het project InAbled Cities van de Europese Unie en World Confederation for Physical Therapy. Samen met andere wetenschappers uit onder andere Frankrijk, Spanje en Italië onderzoekt hij hoe ouderen en mensen met een beperking gestimuleerd kunnen worden om meer te bewegen.

Onder andere door focusgroep-interviews, een enquête en het ontwikkelen van een app, wordt een adviesrapport opgesteld met kansen en bedreigingen voor lichaamsbeweging voor deze groepen en adviezen voor een optimale inrichting van dorpen en steden om meer te faciliteren in beweging.

Bijeenkomst in Madrid

Voor dit project was Gijs aanwezig tijdens een bijeenkomst in Madrid. In deze bijeenkomst heeft Gijs de resultaten gepresenteerd van de analyse van de enquêtes en focus groep interviews die we afgenomen hebben bij zo’n 150 mensen uit Italië en Spanje. Daarnaast is de algemene voortgang besproken, hoe gaan we veranderingen doorvoeren, er wordt een app ontwikkeld om meer beweging te stimuleren en we gaan de effecten natuurlijk ook evalueren.

Erg leuk en leerzaam project!

Meer informatie: http://inabledcities.eu


Foto: Gijs Lemmers