Lisanne Schultz

Lisanne over haar stage in Winterswijk

Hallo ik ben Lisanne, vierdejaars student fysiotherapie.

Op dit moment loop ik stage bij Fysius in Winterswijk. Ik heb de afgelopen studiejaren stage gelopen in reguliere praktijken, daarmee is deze stage dus een hele verrijking. Fysius is gespecialiseerd in de rug. Tijdens de studie fysiotherapie leer je heel veel over het bewegingsapparaat van de mens, maar ga je niet zo specifiek in op een bepaald gebied. Bij Fysius wordt gebruik gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke kennis. Iedereen geeft op zijn eigen manier vorm aan de behandeling, waardoor je veel van elkaar kunt leren. Het bedrijf staat open voor nieuwe ideeën en geeft iedereen de kans om zichzelf verder te ontwikkelen. De behandelingstijd van 20 minuten klinkt erg kort, maar het fijne is dat er genoeg pauzes tussen zitten om tot jezelf te komen en met collega’s op klinisch niveau te redeneren.

Al met al zie ik deze stage als een goede stap in de toekomst als fysiotherapeut en weet ik voor mezelf dat ik later met net zo’n team zou willen werken.

Heel erg bedankt voor deze mogelijkheid!