Wetenschappelijk Cohort onderzoek

Begin juni is Fysius van start gegaan met een nieuw wetenschappelijk onderzoek naar het beloop en de mate van herstel van lage rugklachten. Cliënten van Fysius die zich aanmelden met lage rugklachten, worden gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. De onderzoekers willen meer te weten komen over welke factoren een rol spelen bij het beloop en de mate van herstel van lage rugklachten. Wat is bijvoorbeeld de rol van iemands leeftijd, of leefstijl? In het onderzoek wordt daarom een aantal factoren onderzocht, waaronder leeftijd, beweeggedrag, vragenlijstscores, opleidingsniveau en het hebben van uitstraling naar het been.

Opvallend is dat in (inter)nationele richtlijnen steeds minder onderscheid wordt gemaakt tussen rugklachten mét en rugklachten zonder uitstraling, terwijl er nauwelijks is onderzocht of dit terecht is. Daarnaast wordt er de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de hoeveelheid zitten, lopen, sporten en staan en de invloed daarvan op het ontstaan van rugklachten en andere gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, maar er is weinig bekend over de rol van deze factoren bij het herstel van rugklachten.

Het doel van het onderzoek is om de behandeling van lage rugklachten effectiever te maken. Door het onderzoeken van de verschillende factoren, kan er gerichter en specifieker worden behandeld en kunnen er betere prognoses worden opgesteld.

Tijdens het onderzoek zullen er meerdere meetmomenten zijn, waar de deelnemers een extra vragenlijst wordt afgenomen. Met behulp van deze vragenlijsten is het mogelijk om het beloop van de klachten en de invloed van de bij de cliënt aanwezige factoren beter in kaart te brengen. Er is verder geen verschil in behandelaanpak tussen de deelnemers van het onderzoek en reguliere cliënten van Fysius.

Op deze pagina zullen updates gedeeld worden over het verloop van het onderzoek. We kijken uit naar de eerste onderzoeksresultaten!

---------------------------------------------------------------------------------

UPDATE 17/06/2020: De eerste kandidaat is binnen!

UPDATE 19/06/2020: in de eerste 2 weken hebben wij 28 mensen geïncludeerd voor het onderzoekJ

UPDATE 30/06/2020: 50 mensen geïncludeerd

UPDATE 13/07/2020: Voor de eerste deelnemers is deze week het eerste 6-weken meetmoment met vragenlijsten

UPDATE 24-07-2020: bijna 100 deelnemers geïncludeerd