Wetenschappelijk Cohort onderzoek

Begin juni is Fysius op 6 vestigingen van start gegaan met een nieuw wetenschappelijk onderzoek naar het beloop en de mate van herstel van lage rugklachten. Cliënten van Fysius die zich aanmelden met lage rugklachten, worden gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. De onderzoekers willen meer te weten komen over welke factoren een rol spelen bij het beloop en de mate van herstel van lage rugklachten. Wat is bijvoorbeeld de rol van iemands leeftijd, of leefstijl? In het onderzoek wordt daarom een aantal factoren onderzocht, waaronder leeftijd, beweeggedrag, vragenlijstscores, opleidingsniveau en het hebben van uitstraling naar het been.

Opvallend is dat in (inter)nationele richtlijnen steeds minder onderscheid wordt gemaakt tussen rugklachten mét en rugklachten zonder uitstraling, terwijl er nauwelijks is onderzocht of dit terecht is. Daarnaast wordt er de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de hoeveelheid zitten, lopen, sporten en staan en de invloed daarvan op het ontstaan van rugklachten en andere gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, maar er is weinig bekend over de rol van deze factoren bij het herstel van rugklachten.

Het doel van het onderzoek is om de behandeling van lage rugklachten effectiever te maken. Door het onderzoeken van de verschillende factoren, kan er gerichter en specifieker worden behandeld en kunnen er betere prognoses worden opgesteld.

Tijdens het onderzoek zullen er meerdere meetmomenten zijn, waar de deelnemers een extra vragenlijst wordt afgenomen. Met behulp van deze vragenlijsten is het mogelijk om het beloop van de klachten en de invloed van de bij de cliënt aanwezige factoren beter in kaart te brengen. Er is verder geen verschil in behandelaanpak tussen de deelnemers van het onderzoek en reguliere cliënten van Fysius.

Op deze pagina zullen updates gedeeld worden over het verloop van het onderzoek. We kijken uit naar de eerste onderzoeksresultaten!

---------------------------------------------------------------------------------

UPDATE 17/06/2020: De eerste kandidaat is binnen!

UPDATE 19/06/2020: in de eerste 2 weken hebben wij 28 mensen geïncludeerd voor het onderzoek.

UPDATE 30/06/2020: 50 mensen geïncludeerd.

UPDATE 13/07/2020: Voor de eerste deelnemers is deze week het eerste 6-weken meetmoment met vragenlijsten.

UPDATE 24-07-2020: bijna 100 deelnemers geïncludeerd.

UPDATE 24/08/2020: Voor de eerste deelnemers is deze week het eerste 12-weken meetmoment met vragenlijsten.

UPDATE 19/10/2020: I.v.m. de kwaliteit van de verzamelde data gaan wij verder op 3 i.p.v. 6 vestigingen: Winterswijk, Nijmegen en Arnhem.

UPDATE 23/11/2020: 200 mensen geïncludeerd.

UPDATE 30/11/2020: Voor de eerste deelnemers is deze week het eerste 26-weken meetmoment met vragenlijsten.

UPDATE 03/12/2020: De vestigingen Arnhem, Nijmegen en Winterswijk zijn samen goed voor meer dan 200 inclusies. Nog ca 50 inclusies per vestiging, en het streefaantal van 350 is bereikt.

UPDATE 08/07/2021 Deze maand hebben wij de laatste van 350 mensen geïncludeerd voor ons wetenschappelijk onderzoek naar het beloop van lage rugklachten!

Op onze vestigingen in Winterswijk, Nijmegen en Arnhem blijven wij deze mensen een jaar lang meten om te zien hoe hun rugklachten zich ontwikkelen. Voorbeelden van vragen die we willen beantwoorden zijn:

  • Mensen met welke kenmerken herstellen er sneller?
  • Herstellen mensen met uitstralingsklachten in hun been trager dan mensen die dit niet hebben?
  • Herstellen mensen die meer bewegen sneller dan anderen?

In dit najaar verwachten wij de eerste, voorlopige, resultaten en volgend jaar willen we twee studies publiceren met de uitkomsten.

Alle collega’s in de onderzoeksvestigingen dank voor jullie extra inzet!